Följande artikel var publicerad i "De Hondenwereld" (en holländsk hundtidning). Den publiceras här i översättning med tillstånd av författaren och utgivaren. Den är en lysande beskrivning om vad som håller på att hända även med vår ras: Irish Soft Coated Wheaten Terrier 

Att döda en ras i tysthet
av Hans Hilverda

Har du lagt märke till hur lätt domare, utställare och uppfödare vänjer sig vid förändringar inom en ras? I många fall går det så långt att dessa förändringar gradvis accepteras som önskvärda egenskaper. Oftast är det hundar från välkända uppfödare/utställare som börjar med en viss förändring (läs: sätter en trend) inom en ras.

Ett exempel är den något större dvärgschnauzern med ”terrierlook”, den något rakare, eleganta Shih Tzun med sin långa hals, Weimaranern som blir större och större och mer imponerande, den ”amerikanska” English Springer Spanieln, bara för att nämna några.

Så fort en hund med något ”avvikande” typ börjar vinna, börjar bollen rulla. Hunden går in i finalringen, en domare säger till sin kollega ”Har du sett en sådan vacker hund?” Uppfödare och utställare ser att domare tycker om den speciella hunden och de börjar avla fram eller köpa hundar av den typen. Samtidigt tycks den ursprungliga rasstandaren ha förlorat sin betydelse för vissa utställare, att vinna i utställningsringen är det enda som betyder något.

När du efter en tid åter sitter vid utställningsringen kan det hända att det du ser en klass med t.ex. 5 hundar där 4 är avvikande från rasstandarden bredvid en som är korrekt enligt standarden. På de flesta utställningarna kommer då den korrekta hunden att betraktas som udda och de avvikande kommer att placeras på de fyra första platserna. Detta är mycket frustrerande för de uppfödare som följer rasstandarden.

Frestelsen är naturligtvis stor. Många av de avvikande hundarna ser ofta väldigt ”flashy” ut och har ofta en hållning, en exteriör och och rörelser som ser mer imponerande ut än rörelserna hos en ”standardhund”. Man måste vara mycket stark och som uppfödare ha en bakgrund med ett gott ”uppfödarsamvete” för att motstå frestelserna och fortsätta att  sprida den rätta läran och att avla i enlighet med rasstandarden.

Ofta leder de olika typerna inom en ras till motsättningar mellan både domare och uppfödare. Kännetecknande för dessa motsättningar är vissa egenskaper hos hundarna överdrivs för att poängtera dem och få dem erkända.

Detta är ett faktum och man kan dra slutsatsen att frånvaron av trohet mot standarden hos många uppfödare/utställare utgör en direkt fara för beståndet av vår ras. Frånsett att man vänjer sig vid trender inom en ras, utgör tillvänjning och accepterande av nedärvda fel  ett problem som är av samma art eller värre.

När domare belönar hundar med dessa fel med 1:or och Ck och även ger dem championat, kommer uppfödare inte att sporras till att förbättra rasen: De vinner ju redan! Här är det endast de envetna och sanna idealisterna som förblir trogna rasen och som försöker förbättra den, men hur många sådana personer finns det inom en ras? Om man utan att invända accepterar förändringar som tilltalar ögat men är emot standarden, är det en öppen inbjudan till ”att döda en ras i  tysthet” och att fullfölja detta med förödande konsekvenser.

Om man enbart betraktar uppfödning  som ett sätt att föra vidare genetiskt material till nästa generation, så betyder detta att man fullt medvetet accepterar och bidrar till att sprida genetiskt avvikande material på ett ansvarslöst sätt som kommer att leda till att genpoolen (det genetiska materialet) förstörs.

Skulle det inte vara bra om uppfödare och domare åtminstone en gång i månaden läste rasstandarden för den ras som anförtrotts dem och skulle det inte vara värdefullt om man kunde organisera regelbunda möten mellan uppfödare och domare där de kunde diskutera vissa trender och ”fel” som smyger fram i en ras. Glöm aldrig att de enda riktlinjer som gäller för bedömning och uppfödning är den godkända FCI-standarden

Så, uppför er som trogna lärjungar och sprid evangelium enligt den ursprungliga rasstandarden.

Översättning: Lena Tamm

 

back